Kontakt

Polska

Czarek: c.jarzabek@nalevkapolska.pl
Krzysztof: k.jarzabek@nalevkapolska.pl
Maciej: m.zagojski@nalevkapolska.pl mob: +48 728 960 843

Zagranica

Grzegorz: g.jarzabek@nalevkapolska.pl mob: +44 7397 979 979

Manufaktura

Nalevka Polska Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 7/9, 20-474 Lublin

Biuro zarządu: Nalevka Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, NIP: 713-295-00-50, REGON: 06017928, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265324 oraz z kapitałem zakładowym 50 000.00zł opłaconym w całości.

Zamówienie

Imię Nazwisko

Rodzaj CzeremchaDereń

Ilość butelek 0,5L

Email